Protetické ošetřeníPomoci protetických výrobků můžeme vyřešit jak velkou ztrátu zubních tkání, tak i nahradit chybějící zuby.

Korunky

Volíme, když nám ztráta tvrdých zubních tkání již neumožňuje kvalitní a dlouhodobě funkční rekonstrukci zubu pomocí fotokompozitního materiálu, dále u endodonticky ošetřených zubů (většinou premolárů a molárů) jako prevenci proti prasknutí zubu a v neposlední řadě v případě nevyhovující estetiky.
Nejčastěji používaným materiálem pro zhotovení korunek je v dnešní době celokeramika několika druhů (zirkon, e-max). Celokeramika splňuje požadavky na vysokou estetiku, pevnost a dlouhodobou stabilitu materiálu. Ošetřující lékař zvolí nejvhodnější druh keramiky dle konkrétního defektu.

 

Můstek

Nahrazuje jeden nebo více chybějících zubů a volíme ho v případě, kdy z nějakého důvodu není možné nahradit zuby pomocí implantátu/ů nebo kdy je můstek vhodnějším a šetrnějším řešením. Kotví se pomocí cementu na vlastní nabroušené zuby.
Preparace (broušení) tvrdých zubních tkání se provádí v místní anestezii. Po nabroušení pahýlu/ů do požadovaného stavu oba zubní oblouky oskenujeme a soubor odešleme do laboratoře, kde nám během 10 pracovních dnů bude vyrobena požadovaná konstrukce. Díky moderním technologiím Vás již nemusíme trápit otiskovací hmotou. Pomocí intraorálního scanneru uděláme vysoce přesný záznam stavu zubních oblouků. Ocení to zejména pacienti s výrazným dávivým reflexem, u kterých standartní otiskování ani nepřichází v úvahu. Barvu budoucí konstrukce vybíráme podle sousedních zubů a vždycky spolu s pacientem. Na závěr zhotovíme pryskyřičné provizorní korunky, aby byly nabroušené pilíře chráněny před teplotními změnami a mechanickým drážděním.

 

Snímatelné náhrady (celkové a částečné)

Snímatelné náhrady často používáme jako dočasné řešení v době přípravy pacienta k rozsáhlé implantaci, například hned po extrakci (vytržení) většího počtu zubů. Můžou být i definitivním řešením nahrazení chybějícího chrupu, ale je nutné počítat s určitým nepohodlím při užívání těchto druhů náhrad.
Fixace částečné náhrady je zajištěna pomocí drátěných nebo litých spon na zbývajících zubech. Tělo náhrady je pryskyřičné a opírá se na sliznici bezzubé části oblouku.
Celková snímatelná náhrada drží vytvářením podtlaku mezi tělem protézy a sliznicí. Pohybem jazyka a mimických svalů často dochází k posunu náhrady a ztracení podtlaku. Na začátku používání snímatelné náhrady se také můžete setkat s otlaky a jizvami na sliznici pod protézou. Lepšími alternativami částečné snímatelné náhrady jsou náhrady hybridní (skeletové náhrady, náhrady kotvené pomocí implantátů). Tělo skeletové hybridní náhrady se dělá z kovu a oporu většinou zajišťuje takzvaný zásuvný systém, který se skládá z matrice (umístěna ve snímatelné části náhrady) a patrice (připojena ke korunce pilířového zubu). Díky tomuto typu fixace lze docílit lepší stability a estetiky protézy.
Snímatelná náhrada kotvená pomoci implantátů se nejčastěji používá v případě bezzubé dolní čelisti. Je ukotvena na 2-4 dentálních implantátech a její výhodou je poměrně snadná údržba výrobku a docela vyhovující retence v dutině ústní.