Implantace, chirurgické zákrokyImplantát

představuje titanový šroubek, který se zavede do místa chybějícího kořene zubu. Titan je unikátní biokompatibilní kov, který má schopnost vhojení do čelistní kosti. Pomoci implantátu/ů můžeme vyřešit jak ztrátu jednoho zubu, tak i kompletně chybějící chrup v celém oblouku. Při jeho úspěšném vhojení nedochází k úbytku čelistní kosti, jako je tomu u bezzubé čelisti.
Velkou výhodou tohoto způsobu nahrazení zubu je, že nemusíme brousit sousední, někdy úplně zdravé zuby, abychom na ně mohli ukotvit můstek. V případě zhotovení hybridních náhrad, ukotvených většinou pouze na dvou implantátech, je zajištěna mnohem lepší stabilita a funkčnost protézy ve srovnání s obyčejnou, celkovou snímatelnou náhradou.
Při plánování implantace na našem pracovišti vždycky děláme 3D CBCT. Je to druh rentgenového snímku, na kterém jsme schopni změřit kost ze všech stran v místě předpokládané implantace a posoudit vzdálenost nejdůležitějších anatomických struktur, abychom co nejvíc zabránili možnému vzniku komplikaci. Pokud zjistíme, že množství kosti a/nebo sliznice je nedostačující pro zavedení implantátu/ů, stává se jejich doplnění součástí léčebného plánu.
Zákrok se provádí v místní anestezii. Po jednoduché implantaci pacient většinou nemá téměř žádné potíže. Po složitějších zákrocích může během několika dnů přetrvávat mírný otok a bolestivost v oblasti pooperační rány. Doba hojení je 3-9 měsíců v závislosti na složitosti zákroku. Po této době následuje protetická část, kdy na vhojené implantáty zhotovíme vhodnou protetickou konstrukci.

 

Extrakce (vytržení zubů)

Samozřejmostí je na našem pracovišti i extrakce zubů, včetně extrakce „zubů moudrosti“. Bohužel ne každý zub se dá zachránit. Zub zničený patologickým procesem, u kterého nemůžeme obnovit jeho funkci, se stane zdrojem infekce, která se šíří po celém organismu pacienta.
Aby byla extrakce co nejméně bolestivá, doporučujeme nečekat na akutní vzplanutí chronického procesu, ale odstranit zdroj infekce co nejdříve po jeho zjištění. V tomto případě je zákrok většinou nebolestivý a hojení probíhá mnohem rychleji.